OGAYSIIS Mac'hadka Shaqaalaha Dawladda waxa uu ogaysiinayaa dhammaan ardayda waxa uu halkan hoose kula wadaagayaa wakhtiyada ay kala galayaan galaasyada iyo xilliyadooda.

OGAYSIIS
Mac'hadka Shaqaalaha Dawladda waxa uu ogaysiinayaa dhammaan ardayda waxa uu halkan hoose kula wadaagayaa wakhtiyada ay kala galayaan galaasyada iyo xilliyadooda.